7. Stortingen en onttrekkingen reserves

stortingen

hf 21