3. Overzicht lasten en baten per taakveld

hf 12

 

hf 13

hf 14

hf 15